nächste Auktion:
17.10.2019

Auktionshaus Dr. Lorenz & Meyer Max Paulus: Bertold Brecht Max Paulus: Emil Nolde Max Paulus: Max Beckmann Max Paulus: Lovis Corinth

eMail: Info@AuktionCLP.de • Tel.: 0 44 71 / 78 00 und 8 44 11

Beschreibung

Objekt 221

Nr. Text Schätzpreis
221Quakenbrück, Artland 1784. "Schöpfkelle, L. 51 cm"
Messing/handgeschmiedetes Eisen, floral verziert, datiert
60,- € Anfrage zum Objekt 221

Bild von Objekt 221

Bild von Objekt 221

letzte Änderung:
30.11.2012
DATENSCHUTZ Seitenanfang ^